Anläggning och industri

Vi erbjuder kreativa och smarta lösningar för din industri. I somras bidrog vi till ökad produktiviteten hos flera av våra kunder. Alltid med fokus på hållbarhet och att öka din effektivitet.

Installation och Uppgradering av Rörsystem

Modernisera era system

 • Installation av nya rörsystem för vatten.
 • Uppgradering och modernisering av befintliga rörsystem.
 • Specialiserade installationer som kräver rostfritt stål, koppar, PVC, och andra specialmaterial

Underhåll och Reparationer

Motverka driftstopp

 • Planerat och förebyggande underhåll av rörsystem.
 • Akuta reparationer och felsökning.
 • Inspektion och utvärdering av befintliga rörsystem för att identifiera potentiella problem.

Anpassade Projektlösningar

Skräddarydda lösningar

 • Design och konstruktion av skräddarsydda rörlösningar för specifika industriella processer.
 • Projektledning från design till genomförande.
 • Anpassning av rörsystem för att möta specifika industriella standarder och krav.

Energi- och Effektivitetsförbättringar

Spara på resurser

 • Analyser och uppgraderingar för att förbättra energieffektiviteten i rörsystem.
 • Läckagesökning och åtgärder för att minimera energiförluster.

Serviceavtal och Partnerskap

Bli vår avtalspartner

 • Långsiktiga serviceavtal för regelbundet underhåll.
 • Partnerskap med industrier för pågående support och service.
Kontor och villa

Nyinstallation och anpassningar

Vi utför nyinstallation och anpassningar för hemmet och kontoret. Ny kaffemaskin på kontoret som behöver vatten, eller föråldrad radiatoranläggning? Vi levererar och installerar.

Loading...